Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

Příslušenství k fotovoltaice

SM Start

Solar monitor - monitorng FVE

Solar Monitor v sobě integruje funkce, které ocení každý majitel fotovoltaické elektrárny. Monitorovací systém Solar Monitor umožňuje:

- vzdálený dohled FVE z pohodlí počítače (po lokální síti nebo odkudkoliv na světě po internetu)
- vidět aktuální výrobu energie a její výnosy
- sledovat hodnoty ze senzorů a porovnat aktuální výkon s potenciálním výkonem
- informovat o výpadcích a poruchách zasláním emailu nebo SMS
- vystavovat faktury odběrateli (ČEZ, E.ON, ...)
- ochránit elektrárnu před krádeží nebo bleskem
- odesílat data na webový portál pro sledování detailních charakteristik

Rozšiřující moduly

Solar Monitor je systém modulární. Pomocí modulů jej lze rozšířit o další funkce. Moduly se propojují pomocí sběrnice HBUS pouhým nacvaknutím na DIN lištu bez jakéhokoliv dalšího propojování. K jednotlivým modulům:

SM2 - AD (Analog Digital)- rozšiřuje počet vstupů a výstupů (pro další zařízení, senzory, výstupní relé)
SM2 - PC (Power Control)- řídí výrobu FVE podle instrukcí odběratele (ČEZ, E.ON, ...)
SM2 - SG (Sensor Gateway)- umožňuje připojení senzorů na větší vzdálenost nebo bezdrátově
SM2 - GSM (GSM Modem)- umožňuje posílání informací  pomocí SMS

Webový portál

- Dostupný monitoring i bez veřejné IP adresy
- Zobrazení detailních charakteristik
- Dlouhodobá diagnostika střídačů a stringboxů
- Energetický audit porovnáním s PVGIS či ČHMÚ
- Sjednocení více FVE a střídačů pod jeden monitoring
- Možnost provádět centrální dohled více zákazníkům
- Archivace a možnost editace faktur

SM - schema_1
WATTrouter

Wattrouter

WATTrouter CWx je programovatený regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty kde jsou instalovány fotovoltaické elektrárny. Proudový rozsah měření je 3x20A. Po správné instalaci a nastavení regulátor dokonale optimalizuje využtí přebytků energie vyrobených vaší fotovoltaickou elektrárnou. Návratnost zařízení dle výkonu fotovoltaické elektrárny a možnostem využití vyrobené energie může být i pouhých 6 měsíců!
 
Jak WATTrouter funguje?
Měřicí modul v reálném čase měří proud ve všech fázích. Regulátor vyhodnocuje měřené proudy a napětí a je-li zjištěna výroba FVE, spíná připojené spotřebiče dle nastavitelných priorit, přičemž se neustále snaží udržet nulový tok energie měřicím modulem, tzv. "virtuální nulu" (součet činných výkonů ve všech třech fázích = 0).
 
Spínání dle priorit probíhá následovně:
Ve výchozím stavu (v noci) jsou všechny spotřebiče vypnuté. Je-li ráno zjištěna výroba fotovoltaické elektrárny(součet činných výkonů je větší než nula), dojde k sepnutí výstupu s první (nejvyšší) prioritou.

Okamžik sepnutí se liší pro triakové a reléové výstupy.

Triakové výstupy se sepnou prakticky ihned po zjištění výroby a regulátor jimi plynule udržuje "virtuální nulu".

Reléové výstupy se sepnou až tehdy, překročí-li výkon fotovoltaické elektrárny nastavený údaj o příkonu spotřebiče.

Po sepnutí spotřebiče s první prioritou (u triakového výstupu sepnutí na nastavený maximální výkon) se čeká, až výkon fotovoltaické elektrárny opět stoupne (rozednívá se). Je-li i při tomto sepnutém spotřebiči zjištěna výroba, sepne se ve shodném režimu spotřebič s druhou prioritou.

Při dalším zvýšení výkonu fotovoltaické elektrárny se ve shodném režimu připnou další spotřebiče.

Dojde-li ke snížení výkonu fotovoltaické elektrárny nebo k zapnutí jiného spotřebiče, nepřipojeného na WATTrouter, sepnuté výstupy se opět odpojí dle nastavených priorit (nejprve se odpojí spotřebič s nejnižší prioritou).

Dojde-li k vnitřnímu odpojení sepnutého spotřebiče (např. termostat bojleru - bojler natopen), regulátor toto ihned rozpozná a sepne další spotřebič (s nižší prioritou).

U reléových výstupů lze nastavit minimální dobu sepnutí. Je-li zároveň s reléovým výstupem sepnut triakový výstup s vyšší prioritou a dojde ke snížení výkonu FVE, regulátor sníží výkon spotřebiče zapojeného na tento triakový výstup (i na nulu) tak, aby byla pokud možno udržena virtuální nula na měřicím modulu. Tento stav trvá až do odpojení relé. Regulátor vyjma předchozího odstavce nikdy neporuší stanovené priority (mohl by, kdyby uměl předvídat počasí a spotřebu v domě).

Výše uvedený princip platí pouze u standardního zapojení měřicího modulu ihned za elektroměrovým rozvaděčem, tak aby WATTrouter využíval pouze skutečné přebytky fotovoltaických elektráren. Regulátor ovšem lze zapojit i tak, aby využil celou výrobu fotovoltaické elektrárny a na ostatní spotřebiče v objektu nedbal zřetel (toto zapojení není finančně tolik výhodné a proto jej nedoporučujeme).