Tepelná čerpadla - časté dotazy

Tepelná čerpadla pořídíte za cenu o něco vyšší, než je cena plynového kotle. V průměru se jedná o zhruba 60 % vyšší částku. Nicméně u plynového kotle musíte ještě připočítat ještě s do plynové přípojky a odkouření.

Návrátnost investice dobře ilustruje příklad s plynovým kotelem. Pokud dáme přednost tepelnému čerpadlu, jehož pořizovací cena je oproti plynu vyšší zhruba o 60 %, návratnost se pohybuje kolem 8 let.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se hodí pro domácnosti, které nemají možnost na svém pozemku provést vrt a zemní kolektor nebo chtějí uspořit na počáteční investici. Systém se hodí i pro kombinaci s kotlem na plyn nebo tuhá paliva.

Ano. Vrt pro tepelné čerpadlo se dá udělat téměř kdekoliv, kam se dostane vrtná souprava. Složení podloží rozhodne o náročnosti vrtu. Obecně platí: čím tvrdší podloží, tím lépe.
Vlastně nic. Když zemní kolektor dobře nadimenzujete, můžete vysadit běžné zahradní porosty. Osadit vzrostlé stromy, to už je na zvážení. Ale terénní úpravy, terasa nebo dlažba, to kolektoru nevadí. Stejně jako kůlna nebo altán.
Je-li tepelné čerpadlo správně navrženo z hlediska počtu startů kompresoru a z hlediska motohodin, měla by se pohybovat životnost kompresoru v řádu cca 20 let. Kdyby tomu tak nebylo, proč by někteří výrobci nabízeli záruky na kompresor v délce 10 let? Sami si spočítejte, kolik vám za dobu životnosti tepelné čerpadlo ušetří.
Pro běžná tepelná čerpadla v rodinných domech platí zásada pouze udržovat provozní kapaliny ve správném množství a pravidelně čistit fitry.  Pro ty, kdo chtějí mít jistotu správné funkce, nabízíme možnost pravidelných servisních prohlídek.  Nově však pro některé technologie platí povinnost pravidelných servisních prohlídek chladícího okruhu (stejně jako u kotlů na tuhá paliva je povinnost mít revize kotle). Toto se vztahuje na většinu tepelných čerpadel vzduch-voda. Naopak pro většinu tepelných čerpadel země-voda tato podmínka zatím neplatí.
Hlučnost tepelného čerpadla se řeší především u venkovní jednotky systému vzduch-voda. Z tohoto pohledu vás zajímají údaje o hladinách akustického výkonu a akustického tlaku (v určité vzdálenosti). Hodnoty jsou udávany v jednotkách dB(A), ve které je zohledněn filtr pro vnímání člověkem. Při instalaci tepelného čerpadla tyto hodnoty odborně posuzujeme. Naprojektujeme čerpadlo tak, aby nerušilo vás ani vaše okolí.

Fotovoltaika - časté dotazy

Do výkonu 10 kWp licenci řešit nemusíte. Maximální výkon, který ČEZ povoluje, je 20 kWp. Pokud je váš dům v místě, kde je přenosová kapacita soustavy malá, povolení dostat nemusíte. Pokud si nejste jistí, ozvěte se – poradíme vám.

Ano, dnes se vyplatí fotovoltaická elektrárna pouze tam, kde jste schopni většinu elektrické energie spotřebovat pro sebe. Energii můžete uchovávat pro stabilní provoz v bateriích.

Ne, pokud myslíte podporovanou výkupní cenu. Z nově instalované elektrárny můžete dostat zaplacené tzv. přebytky, pokud uzavřete smlouvu na výkup přebytků s distributorem. Cena za přebytky je v úrovni 0,50 Kč/kWh. Musíte mít sjednanou licenci a s ohledem na malé množství se to příliš nevyplácí.

Dotace je možné čerpat na každý zkolaudovaný rodinný dům. Výše dotace je závislá ma způsobu realizace a na způsobu ukládání přebytků. Nejčastější dotace je 85 000 Kč při akumulace přebytků do vody a 155 000 Kč při akumulaci přebytků do baterií. Je třeba však dodržet podmínky SFŽP.
Návratnost již pravděpodobně nebude nikdy tak nízká, jak tomu bylo v předcházejících letech. Po podrobnější analýze spotřeby v objektu lze návratnost stanovit. U většiny aplikací vychází návratnost 15 až 20 let, ve výjimečných případech může být kratší.
Ne, pokud nám přeje počasí, můžeme fotovoltaické panely na běžném rodinném domě zvládnout za jeden den, stejně jako montáž veškerého příslušenství.
Ne, nejčastěji sestává administrativa jen v povolení od ČEZ. Nabízíme pomoc s vyřízením veškeré nutné administrativy.
Solární panely pro ohřev vody využívají ze slunečního záření teplo, díky kterému se jednoduše ohřívá voda. Fotovoltaika využívá takzvaný fotovoltaický jev, který přeměňuje sluneční energii v elektřinu. 
Podívejte se na naše videa
Podívejte se na videa z naší realizace tepelného čerpadla vzduch-voda nebo poznejte přednosti systému země-voda.

Ozvěte se nám hned teď

Být našim zákazníkům po ruce je důležité. Kdyby cokoliv, v západních Čechách jsme za hodinu u vás.

Poslouží nám pro přesnější kalkulaci služeb.
Ozvěte se <u>nám hned teď</u>
7:00 - 15:30 (Po - Ne)
Domažlická 116/223, Plzeň