Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

Fotovoltaické elektrárny princip a úspory

Druhy článků

Fotovoltaické elektrárny tvoří fotovoltaické články seskupené do fotovoltaických modulů různých velikostí a výkonů. V současné době jsou nejvíce rozšířené křemíkové fotovoltaické panely. Různým zpracováním křemíku lze vyrobit monokrystalické, polykrystalické a amorfní fotovoltaické panely.
polykrystalický článek
monokrystalický článek
Jaký je jejich rozdíl
Rozdíl mezi monokrystalickým a polykrystalickým článkem je především vizuální. Monokrystalická buňka je převážně tmavší barvy ve tvaru osmiúhelníku. Polykrystalická buňka je většinou modře zbarvená ve tvaru čtverce.
 
Monokrystalické buňky jsou více účinné než polykrystalické, ale využití plochy modulu není vzhledem k tvaru tak dokonalé - v konečném výsledku jsou oba typy modulů výkonově obdobné.
 
Účinnost polykrystalických modulů je 12-14%. Účinnost monokrystalických modulů je 12-16%.
 
Jiným druhem jsou články z amorfního křemíku, který je v tenké vrstvě nanesen na sklo nebo fólii. Účinnost amorfních článků je 8-9%. Pro dosažení daného výkonu je potřeba 2,5x větší plochy, než kolik by bylo potřeba při použití mono nebo polykrystalických modulů. Celoroční výnos je ovšem o 10% vyšší!
 
Fotovoltaické systémy je vhodné v naší zeměpisné šířce orientovat směrem na jih pod úhlem sklonu přibližně 30-40° dle typu panelu. Důležitý je i výběr lokality umístění fotovoltaické elektrárny s co možná největší roční svítivostí. Jeden kilowatt instalovaného výkonu krystalické technologie vyprodukuje v průměru patnácti let cca 900-1100 kWh za jeden rok.

Střídače
Fotovoltaický panel vyrobí stejnosměrný proud, který je pro dodávku do distribuční sítě třeba přeměnit na proud střídavý předepsaných parametrů (230 V / 400 V, 50 Hz) v měniči napětí -střídači.

Co znamená kWp a kolik vyrobí v ČR jeden instalovaný kilowatt?
Výkon fotovoltaické elektrárny se vyjadřuje obvykle v kWp. Kilowatt peak [kilovatpík] je jednotka výkonu solárního článku nebo panelu v bodě maximálního výkonu za standardních testovacích podmínek (1000W/m2; AM 1,5; 25°C). V podmínkách ČR vyrobí 1 kWp (cca 10 m2 panelů) průměrně 900 - 1100 kWh elektrické energie (za předpokladu FV článků z monokrystalického, popř. polykrystalického křemíku, běžná účinnost střídačů apod.).
 
Instalace
Fotovoltaické panely se v současnosti montují na střechy, a to převážně rodinných domů. Fotovoltaika již nelze montovat na konstrukce umístěné přímo na volné ploše. Pro představu jeden panel o jmenovitém výkonu 230 W má vnější rozměry 1638 x 982 mm a jeho hmotnost je 20 kg. Rozměry a výkony se samozřejmě liší v závislosti na výrobci.

Mechanismus výkupních cen a zelených bonusů
 
Princip výkupních cen:
Pro letošní nejsou stanoveny výkupní ceny z fotovoltaické elektrárny ... v minulých létech byl postup následující:
Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy může připojit fotovoltaické systémy do přenosové soustavy a veškerou vyrobenou elektřinu (na kterou se vztahuje podpora) vykoupit. Výkup probíhá za cenu určenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem a tato cena bude vyplácena jako minimální (navyšuje se o index PPI) po dobu následujících dvaceti let. Př. - investor se rozhodne uvést do provozu systém v roce 2012 a rozhodne se pro systém výkupních cen. Pro daný rok uvedení systému do provozu je platná cena 6,18 Kč/kWh a tudíž v následujících dvaceti letech bude investor svoji elektřinu prodávat minimálně za tuto cenu. Tato cena nemůže klesnout, naopak, bude navyšována o index PPI (Cenový index průmyslové výroby = čili „průmyslová inflace").

Princip zelených bonusů:
Pro letošní rok nejsou stanoveny výkupní ceny z fotovoltaické elektrárny ... v minulých létech byl postup následující:
Investor si může zvolit tzv. zelený bonus. Zjednodušeně se dá princip popsat tak, že většinu vyrobené elektrické energie spotřebováváte sami. Přebytek vyrobené elektřiny je prodáván distributorovi. Výkupní cena vyrobené kilowat hodiny je sice nižší, ale vy navíc šetříte na vlastní spotřebě, kterou si dokážete sami pokrýt elektřinou z fotovoltaiky.
Zeleným bonusem se rozumí finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny, která zohledňuje snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje. Tento systém je více ve shodě s liberalizovaným trhem. Výrobce si na trhu musí najít obchodníka, kterému elektřinu prodá za tržní cenu. Cena je nižší než u konvenční elektřiny, protože v sobě obsahuje nestabilitu výroby, a je různá pro různé typy OZE. V momentu prodeje získá výrobce od provozovatele distribuční soustavy tzv. zelený bonus neboli prémii. Regulační úřad stanoví výši prémií tak, aby výrobce získal za jednotku prodané elektřiny o něco vyšší částku než v systému pevných výkupních cen. Př. takovýto systém je povinný pro investory, kteří budou vyrobenou elektřinu využívat pro vlastní spotřebu.
Schéma zapojení pro využití zelených bonusů
Schéma zapojení pro využití zelených bonusů
Který systém je výhodnější
Pro letošní rok nejsou stanoveny výkupní ceny z fotovoltaické elektrárny, nelze tedy srovnávat
 
Cenové rozhodnutí
Energetický regulační úřad stanovuje každoročně výši výkupních cen a zelených bonusů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie. Pro rok 2017 je platné Cenové rozhodnutí č. 10/2016 z 14.12.2016, v tabulce naleznete výkupní ceny a zelené bonusy pro fotovoltaiku:
Datum uvedení do provozu Instalovaný výkonVýkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh
do 31.12.2005---
od 1.12006 do 31.12.2007---16 91815 918
od 1.1.2008 do 31.12.2008---16 11015 510
od 1.1.2009 do 31.12.20090 - 30 kW15 11514 415
od 1.1.2009 do 31.12.200930kW a více15 00414 404
od 1.1.2010 do 31.12.20100 - 30kW14 00713 377
od 1.1.2010 do 31.12.201030 kW a více13 96613 366
od 1.1.2011 do 31.12.20110 - 30kW8 4667 746
od 1.1.2011 do 31.12.201130 - 100kW6 6476 047
od 1.1.2011 do 31.12.2011více než 1006 1945 594
od 1.1.2012 do 31.12.20120 - 30kW6 8026 102
od 1.1.2013 do 30.6.20130 - 5kW3 6912 991
od 1.1.2013 do 30.6.20135 - 30kW3 0642 364
od 1.7.2013 do 31.12.20130 - 5kW3 2362 632
od 1.7.2013 do 31.12.20135 -30kW2 4791 932
od 1.1.2014nedefinovánonedefinováno
Zdroj: www.eru.cz (sekce Cenová rozhodnutí)
Program pro vzdálenou správu PC. Stáhněte zde (EXE, 3 MB) a nainstalujte do počítače.