Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

Fotovoltaické elektrárny princip a úspory

Druhy článků

Fotovoltaické elektrárny tvoří fotovoltaické články seskupené do fotovoltaických modulů různých velikostí a výkonů. V současné době jsou nejvíce rozšířené křemíkové fotovoltaické panely. Různým zpracováním křemíku lze vyrobit monokrystalické, polykrystalické a amorfní fotovoltaické panely.
polykrystalický článek
monokrystalický článek
Jaký je jejich rozdíl
Rozdíl mezi monokrystalickým a polykrystalickým článkem je především vizuální. Monokrystalická buňka je převážně tmavší barvy ve tvaru osmiúhelníku. Polykrystalická buňka je většinou modře zbarvená ve tvaru čtverce.
 
Monokrystalické buňky jsou více účinné než polykrystalické, ale využití plochy modulu není vzhledem k tvaru tak dokonalé - v konečném výsledku jsou oba typy modulů výkonově obdobné.
 
Účinnost polykrystalických modulů je 12-14%. Účinnost monokrystalických modulů je 12-16%.
 
Jiným druhem jsou články z amorfního křemíku, který je v tenké vrstvě nanesen na sklo nebo fólii. Účinnost amorfních článků je 8-9%. Pro dosažení daného výkonu je potřeba 2,5x větší plochy, než kolik by bylo potřeba při použití mono nebo polykrystalických modulů. Celoroční výnos je ovšem o 10% vyšší!
 
Fotovoltaické systémy je vhodné v naší zeměpisné šířce orientovat směrem na jih pod úhlem sklonu přibližně 30-40° dle typu panelu. Důležitý je i výběr lokality umístění fotovoltaické elektrárny s co možná největší roční svítivostí. Jeden kilowatt instalovaného výkonu krystalické technologie vyprodukuje v průměru patnácti let cca 900-1100 kWh za jeden rok.

Střídače
Fotovoltaický panel vyrobí stejnosměrný proud, který je pro dodávku do distribuční sítě třeba přeměnit na proud střídavý předepsaných parametrů (230 V / 400 V, 50 Hz) v měniči napětí -střídači.

Co znamená kWp a kolik vyrobí v ČR jeden instalovaný kilowatt?
Výkon fotovoltaické elektrárny se vyjadřuje obvykle v kWp. Kilowatt peak [kilovatpík] je jednotka výkonu solárního článku nebo panelu v bodě maximálního výkonu za standardních testovacích podmínek (1000W/m2; AM 1,5; 25°C). V podmínkách ČR vyrobí 1 kWp (cca 10 m2 panelů) průměrně 900 - 1100 kWh elektrické energie (za předpokladu FV článků z monokrystalického, popř. polykrystalického křemíku, běžná účinnost střídačů apod.).
 
Instalace
Fotovoltaické panely se v současnosti montují na střechy, a to převážně rodinných domů. Fotovoltaika již nelze montovat na konstrukce umístěné přímo na volné ploše. Pro představu jeden panel o jmenovitém výkonu 230 W má vnější rozměry 1638 x 982 mm a jeho hmotnost je 20 kg. Rozměry a výkony se samozřejmě liší v závislosti na výrobci.


Program pro vzdálenou správu PC. Stáhněte zde (EXE, 3 MB) a nainstalujte do počítače.