Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

Povrchová voda

Teplo odebírané pomocí kolektoru

Zde se použije obdoba zemního kolektoru, tedy uzavřený okruh s nemrznoucí směsí, který je umístěn pod vodní hladinou.
voda voda

Kolektor lze položit:

  • na dno rybníku
  • na dno či na stěny náhonu mlýna
  • případně obtočit okolo pilíře mostu
Dimenzování délky v tomto případě je závislé na charakteru vody (rybník, řeka).

Výhodou tohoto systému jsou:

  • malé pořizovací náklady
  • není nutné použít další výměník tepla a okruh chladiva je uzavřen, takže nemůže dojít k jeho znečištění

Nevýhodou systému povrchové vody:

  • nutnost stálého sloupce vody nad kolektorem, případně dostatečně velký průtok
  • snadné poškození při nutnosti čistit rybník
 
kolektor_v_rybnice1
kolektor_v_rybnice2
kolektor_v_potoce

Teplo odebírané přímo z protékající vody

Voda je přiváděna do tepelného výměníku, kde se energie předává chladicí kapalině. Zde je nutno zajistit dostatečně velký průtok vody přes tepelný výměník. Velkou nevýhodou tohoto systému jsou nečistoty, které mohou být častou příčinou poruch.

Tepelná čerpadla se systémem Povrchová voda

Tento systém získávání tepla, tedy vrty pro tepelná čerpadla, je použitelný např. pro nejmodernější tepelné čerpadlo IVT Greenline EQ nebo standardní IVT Greenline HE. Tepelná čerpadla Stiebel Eltron dodávají produkty WPC 5-13/cool, nebo WPF 5-16 E/Coll.
IVT Premiumline EQ C
Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPC 5-13/cool
Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPF 5-16 E/cool
IVT Greenline HE C