Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Tepelné čerpadlo ze vzduchu nebo ze země

Tepelné čerpadlo ze vzduchu nebo ze země

vzduch-země

 

 

 

 

 

 

Vzduch-voda nebo země-voda. Argumenty pro a proti.

Stále se potýkáme s vysvětlováním, který systém je lepší. Neexistuje univerzální a správné stanovisko. Každá instalaci se zaslouží něco jiného a také každý zákazník má jiné možnosti a představy.

 

Něco z teorie - Popis získávání tepla

Vzduch – tepelné čerpadla díky vestavěnému ventilátoru odebírá teplo z venkovního vzduchu. Ten v létě dosahuje vysokých teplot a tím i vysoké účinnosti systému. V topné sezóně (cca ½ září až konec května) jsou nejběžnější teploty vzduchu mezi 0 a +5°C, v zimních měsících samozřejmě i výrazně méně.

Země – pro získávání tepla se používá buď geotermální vrt (pro běžné rodinné domy v délce cca 100 až 150m), nebo plošný kolektor, jehož délka je většinou v rozmezí 300 až 500m. Teplota v zemi v těsné blízkosti jímače je také proměnná, ale nezáleží na teplotě vzduchu, nýbrž ne délce provozu zařízení. Na podzim začínáme většinou s teplotami okolo 10-15°C a na konci topné sezóny bývá teplota v blízkosti jímače mezi 0°C až +4°C. Vše záleží na spodních vodách a materiálu podloží.

Kdy lze použít  vzduch-voda

Jednoznačně lze říci, že toto tepelné čerpadlo je vhodné tam kde není dost plochy na plošný kolektor a nelze ani provést vrtné práce. Také pro ty, které chtějí jednodušší a rychlejší montáž.

Kdy lze použít  země-voda

Tato varianta tepelného čerpadla je vhodná především u novostaveb. Zde je většinou k dispozici dostatečně velký pozemek pro položení plošného kolektoru. Dokonce ani většinou nevadí rozkopání pozemku kolem domu, protože zemních prací a terénních úprav se vždy realizuje hodně.

U starších domů je většinou zapotřebí větší zahrada a ochota majitelů „ přerovnat“ si pozemek.

Vrty jsou vhodné např. pro zákazníky, kteří si nechtějí rozkopat zahradu a zároveň chtějí využít výhodu varianty země-voda

Výhody a nevýhody vzduch-voda

Tyto jednotky mají výhodu v rychlosti instalace a „čistší“ montáži. V nejjednodušším případě se na venkovní zeď instaluje venkovní jednotka, uvnitř za zdí je osazena vnitřní jednotka a napojení na topný systém. Taková montáž vč. uvedení do provozu trvá většinou 2 dny.

Hodně zmiňovaná účinnost tepelných čerpadel je u vzduch-voda závislá na teplotě venkovního vzduchu a množství odtávacích cyklů, které se mnohdy „zapomínají“ zmiňovat. Při teplotách mírně nad nulou je většinou největší vzdušná vlhkost a systém odtává klidně i jednou až dvakrát za hodinu. K tomuto se využívá již jednou vyrobená teplá voda. Naopak při teplotách nad 10°C již k odtávání nedochází a účinnost při takových teplotách je vyšší než u země-voda. Např. pro vytápění bazénu v létě tyto systémy dosahují výrazně vyšší účinnosti. U instalací vzduch-voda je nutné dbát na správný odvod kondenzátu z venkovní jednotky.

Nevýhodou systému může být jeho hluk (hluk ventilátorů venkovní jednotky), který může vadit hlavně sousedům a v poslední době tento faktor může posuzovat také stavební úřad. Další výraznou nevýhodou je kratší životnost zařízení. Celkové roční náklady na provoz budou většinou vyšší, a to i u nejmodernějších technologií.

Výhodou může být nižší pořizovací cena a s tím spojená rychlejší návratnost investice.

Výhody a nevýhody země-voda

Toto zařízení má malý hluk (mimo dům žádný), nepotřebuje odtávat a k vytápění používá většinou teplotu, která začíná v září někde kolem +10° až +15°C a končí v květnu okolo 0°až +5°C. Tato teplota není závislá na teplotě vzduchu a můžeme tak mluvit o konstantním výkonu zařízení během celé topné sezóny. Díky tomu, že zařízení nemusí odtávat, vychází topný faktor lépe než u zařízení vzduch-voda.

Obrovskou výhodou je větší životnost zařízení a menší nároky na údržbu. Také z pohledu architektů i sousedů není nikde na zahradě žádná „ošklivá bedna“ která dělá hluk a teče z ní voda.

Za nevýhodu může být považována vyšší pořizovací cena, což je pravdou v případě použití vrtů ale nemusí být vždy pravda při instalaci plošného kolektoru. Pokud však cena je vyšší než u zařízení vzduch-voda, je toto zdárně kompenzováno právě nižší roční spotřebou a delší životností zařízení.  Životnost je zhruba o 30% vyšší než u vzduch-voda.

Zemní jímače jsou také neporuchové a jejich životnost několikanásobně převyšuje životnost samotného zařízení.

Dovětek na závěr

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného zařízení, zpracujeme více variant k porovnání a v nabídkové ceně „nezapomene“ započítat žádné důležité komponenty pro plnohodnotné uvedení do provozu. Ceny od nás jsou vždy za kompletní montáž.