Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

Zemní kolektor

Princip a podmínky pro umístění

Zemní kolektor
Princip je naprosto stejný, jako u zemní sondy, přičemž není proveden vrt, ale PE trubka je položena vodorovně zhruba v metrové hloubce pod úrovní terénu (1 m až 1,5m). Sonda tvoří uzavřený okruh, v němž koluje nemrznoucí směs, aby bylo možné odebírat teplo i při podchlazení okolí sondy pod bod mrazu. Běžné pracovní teploty se zde pohybují od 15°C a to na začátku topné sezóny, až k teplotám pod bodem mrazu ke konci topné sezóny.
 
Délka sondy je závislá na velikosti topného výkonu stroje a na ostatních potřebách tepla v domácnosti (ohřev užitkové vody, ohřev bazénu). Je také důležité znát charakter podloží. Je-li podloží s velkým výskytem spodní vody, lze vytvořit zhruba poloviční kolektor oproti velmi suché nesoudržné zemině. PE trubka je položena ve smyčce zhruba v metrových rozestupech. Dimenzování délky je obdobné jako u vrtu, zde se však měrný výkon jímání pohybuje v rozmezí 15 - 40W/m délky kolektoru.
 
K regeneraci odebraného tepla během topné sezóny zde dochází pouze slunečním zářením a z toho vyplývá nutnost volného prostoru nad kolektorem.

Výhody zemních kolektorů

  • dobré parametry topných faktorů stejně jako u vrtů
  • ve většině případů odpadá nutnost stavebního povolení
  • daleko nižší pořizovací náklady a to hlavně v případě, že je majitel schopen zemní práce provést sám

Nevýhoda zemních kolektorů

  • nutnost dostatečně velkého pozemku pro položení kolektoru - odhadem se dá tento prostor stanovit na trojnásobek vytápěné plochy

Kolektory a vaše zahrada

Není třeba se obávat vychlazení zeminy nad kolektorem. V případě, že je kolektor správně navržen, není mírně chladnější prostředí na vegetaci vůbec znát.

Tepelná čerpadla se systémem zemní kolektor

Tento systém získávání tepla, tedy vrty pro tepelná čerpadla, je použitelný např. pro nejmodernější tepelné čerpadlo IVT Greenline EQ nebo standardní IVT Greenline HE. Tepelná čerpadla Stiebel Eltron dodávají produkty WPC 5-13/cool, nebo WPF 5-16 E/Coll.
Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPC 5-13/cool
IVT Premiumline EQ C
Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPF 5-16 E/cool
IVT Greenline HE C