Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

Vrty pro tepelná čerpadla

Teplo je odebíráno ze sondy, která je umístěna do předem provedeného vrtu. Sonda je provedena z Polyetylenového materiálu a tvoří uzavřený okruh, v němž koluje nemrznoucí směs, aby bylo možné odebírat teplo i při podchlazení okolí sondy pod bod mrazu. Vrty pro tepelná čerpadla vykazují běžné pracovní teploty od 15°C, a to na začátku topné sezóny, až k teplotám pod bodem mrazu ke konci topné sezóny.

Délka vrtů a charakter podloží

Délka sondy je závislá na velikosti topného výkonu stroje a na ostatních potřebách tepla v domácnosti (ohřev užitkové vody, ohřev bazénu). Je také důležité znát charakter podloží. Je-li podloží s velkým výskytem spodní vody, lze vytvořit zhruba poloviční vrt pro tepelné čerpadlo oproti velmi suché nesoudržné zemině. Při dimenzování vrtů se uvažuje měrný výkon jímání v rozmezí 30 - 100W/m hloubky.
 
Délky vrtů pro tepelná čerpadla se tedy pohybují v řádech desítek metrů a je li potřeba délku větší než řádově 120 m je potřeba provést několik vrtů, které jsou pak v rozdělovači a sběrači sloučeny a přivedeny k tepelnému čerpadlu.
 
K regeneraci odebraného tepla během topné sezóny zde dochází geotermálním teplem a slunečním zářením.

Výhoda vrtů

  • dobré parametry topných faktorů
  • malá náročnost na prostor (musí být zajištěn přístup pro vrtnou soupravu a lze vrtat téměř všude).

Nevýhody vrtů

  • cena - běžná cena vrtání se pohybuje řádově okolo 1000,- Kč/m délky
  • nutnost zajištění stavebního povolení na vrty pro tepelná čerpadla a s tím spojený úřednický šiml - ne všude však je stavební povolení nutností
Vrt pro tepelné čerpadlo 1
Vrty pro tepelné čerpadlo 2
Vrt pro tepelná čerpadla 3
Vrty pro tepelné čerpadlo 4

Tepelná čerpadla vhodná pro vrty

Tento systém získávání tepla, tedy vrty pro tepelná čerpadla, je použitelný např. pro nejmodernější tepelné čerpadlo IVT Greenline EQ a standardní IVT Greenline HE. Tepelná čerpadla Stiebel Eltron dodávají produkty WPC 5-13/cool, nebo WPF 5-16 E/Coll.
IVT Premiumline EQ C
Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPC 5-13/cool
Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPF 5-16 E/cool
IVT Greenline HE C