15kWp - Mokrosuky
Enerfin Plus - efektivní využití energie

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 15 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 60ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených ve čtyřech skupinách na střeše stodoly v Mokrosukách. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží dva třífázové střídače Kostal PIKO 8,3. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

15kWp - Mokrosuky

15kWp - Mokrosuky 01
Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223
318 00 Plzeň
e-mail: enerfin@enerfinplus.cz
telefon: +420 377 457 816
www.enerfinplus.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.