Tepelné čerpadlo ze vzduchu nebo ze země
Enerfin Plus - efektivní využití energie
vzduch-země

 

 

 

 

 

 

Vzduch-voda nebo země-voda. Argumenty pro a proti.

Stále se potýkáme s vysvětlováním, který systém je lepší. Neexistuje univerzální a správné stanovisko. Každá instalaci se zaslouží něco jiného a také každý zákazník má jiné možnosti a představy.

 

Něco z teorie - Popis získávání tepla

Vzduch – tepelné čerpadla díky vestavěnému ventilátoru odebírá teplo z venkovního vzduchu. Ten v létě dosahuje vysokých teplot a tím i vysoké účinnosti systému. V topné sezóně (cca ½ září až konec května) jsou nejběžnější teploty vzduchu mezi 0 a +5°C, v zimních měsících samozřejmě i výrazně méně.

Země – pro získávání tepla se používá buď geotermální vrt (pro běžné rodinné domy v délce cca 100 až 150m), nebo plošný kolektor, jehož délka je většinou v rozmezí 300 až 500m. Teplota v zemi v těsné blízkosti jímače je také proměnná, ale nezáleží na teplotě vzduchu, nýbrž ne délce provozu zařízení. Na podzim začínáme většinou s teplotami okolo 10-15°C a na konci topné sezóny bývá teplota v blízkosti jímače mezi 0°C až +4°C. Vše záleží na spodních vodách a materiálu podloží.

Kdy lze použít  vzduch-voda

Jednoznačně lze říci, že toto tepelné čerpadlo je vhodné tam kde není dost plochy na plošný kolektor a nelze ani provést vrtné práce. Také pro ty, které chtějí jednodušší a rychlejší montáž.

Kdy lze použít  země-voda

Tato varianta tepelného čerpadla je vhodná především u novostaveb. Zde je většinou k dispozici dostatečně velký pozemek pro položení plošného kolektoru. Dokonce ani většinou nevadí rozkopání pozemku kolem domu, protože zemních prací a terénních úprav se vždy realizuje hodně.

U starších domů je většinou zapotřebí větší zahrada a ochota majitelů „ přerovnat“ si pozemek.

Vrty jsou vhodné např. pro zákazníky, kteří si nechtějí rozkopat zahradu a zároveň chtějí využít výhodu varianty země-voda

Výhody a nevýhody vzduch-voda

Tyto jednotky mají výhodu v rychlosti instalace a „čistší“ montáži. V nejjednodušším případě se na venkovní zeď instaluje venkovní jednotka, uvnitř za zdí je osazena vnitřní jednotka a napojení na topný systém. Taková montáž vč. uvedení do provozu trvá většinou 2 dny.

Hodně zmiňovaná účinnost tepelných čerpadel je u vzduch-voda závislá na teplotě venkovního vzduchu a množství odtávacích cyklů, které se mnohdy „zapomínají“ zmiňovat. Při teplotách mírně nad nulou je většinou největší vzdušná vlhkost a systém odtává klidně i jednou až dvakrát za hodinu. K tomuto se využívá již jednou vyrobená teplá voda. Naopak při teplotách nad 10°C již k odtávání nedochází a účinnost při takových teplotách je vyšší než u země-voda. Např. pro vytápění bazénu v létě tyto systémy dosahují výrazně vyšší účinnosti. U instalací vzduch-voda je nutné dbát na správný odvod kondenzátu z venkovní jednotky.

Nevýhodou systému může být jeho hluk (hluk ventilátorů venkovní jednotky), který může vadit hlavně sousedům a v poslední době tento faktor může posuzovat také stavební úřad. Další výraznou nevýhodou je kratší životnost zařízení. Celkové roční náklady na provoz budou většinou vyšší, a to i u nejmodernějších technologií.

Výhodou může být nižší pořizovací cena a s tím spojená rychlejší návratnost investice.

Výhody a nevýhody země-voda

Toto zařízení má malý hluk (mimo dům žádný), nepotřebuje odtávat a k vytápění používá většinou teplotu, která začíná v září někde kolem +10° až +15°C a končí v květnu okolo 0°až +5°C. Tato teplota není závislá na teplotě vzduchu a můžeme tak mluvit o konstantním výkonu zařízení během celé topné sezóny. Díky tomu, že zařízení nemusí odtávat, vychází topný faktor lépe než u zařízení vzduch-voda.

Obrovskou výhodou je větší životnost zařízení a menší nároky na údržbu. Také z pohledu architektů i sousedů není nikde na zahradě žádná „ošklivá bedna“ která dělá hluk a teče z ní voda.

Za nevýhodu může být považována vyšší pořizovací cena, což je pravdou v případě použití vrtů ale nemusí být vždy pravda při instalaci plošného kolektoru. Pokud však cena je vyšší než u zařízení vzduch-voda, je toto zdárně kompenzováno právě nižší roční spotřebou a delší životností zařízení.  Životnost je zhruba o 30% vyšší než u vzduch-voda.

Zemní jímače jsou také neporuchové a jejich životnost několikanásobně převyšuje životnost samotného zařízení.

Dovětek na závěr

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného zařízení, zpracujeme více variant k porovnání a v nabídkové ceně „nezapomene“ započítat žádné důležité komponenty pro plnohodnotné uvedení do provozu. Ceny od nás jsou vždy za kompletní montáž.

 

 

 

 

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223
318 00 Plzeň
e-mail: enerfin@enerfinplus.cz
telefon: +420 377 457 816
www.enerfinplus.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.