3,995kWp - Všeruby
Enerfin Plus - efektivní využití energie
Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 3,995 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 17ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 235Wp zapojených ve dvou skupinách na střeše rodinného domu ve Všerubech.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden jednofázový střídač PVI 4,2. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

3,995 kWp - Všeruby

3,995 kWp - Všeruby (1)
3,995 kWp - Všeruby (3)
Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223
318 00 Plzeň
e-mail: enerfin@enerfinplus.cz
telefon: +420 377 457 816
www.enerfinplus.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.