Solární systém - dotace
Enerfin Plus - efektivní využití energie
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR 21.10.2015 zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.
 
Jsme registrovaný dodavatel v projektu Nová Zelená Úsporám
 
Rádi Vám pomůžeme se zpracováním žádosti pro získání dotace
nová_zelená_úsporám

Nová Zelená úsporám

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
 • V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV)systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).
 • O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.
 • Solární termické systémy (C.3.1/C.3.2):
  • o Podporovány jsou solární termické systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).
  • Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
  • Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.
 • Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem (C.3.3):
  • Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).
  • Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.
 
 Oblast podpory Typ systému Výše podpory
 C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody   35 000
 C.3.2  Solární termický systém na přípravu teplé vody a
přitápění
 50 000
 C.3.3  Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým
ohřevem
 35 000
 
Dotace jsou také poskytovány na výrobu elektgrické energie z Fotovoltaických systémů. Více informací naleznete na stránce Dotace na fotovoltaiku.
Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223
318 00 Plzeň
e-mail: enerfin@enerfinplus.cz
telefon: +420 377 457 816
www.enerfinplus.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.