Kotlíková dotace
Enerfin Plus - efektivní využití energie
Zákazníkům, kteří si u nás pořídí tepelné čerpadlo, bezplatně pomůžeme se zpracováním podkladů pro podání žádosti o dotaci.

Jsme držiteli potřebné kvalifikace na instalace tepelných čerpadel a solárních systémů

podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), smí tyto instalace provádět osoba oprávněná.
 
 

MŽP spouští  2. vlnu kotlíkových dotací

16. března 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu kotlíkových dotací. Příjem žádostí pro občany bude spouštěn prostřednictvím krajských výzev od dubna do října 2017. Na výměnu starých kotlů bude tentokrát vyčleněno 3,4 miliardy korun, které vystačí na minimálně 35 000 výměn.

Hlavní změnou oproti předcházející vlně má být zrušení povinnosti realizace tzv. mikroenergetických opatření a nebudou podporovány kotle na uhlí a kombinované kotle s ruční dodávkou paliva.

V nákladech na realizaci bude možné zohlednit zdroj včetně nákladů na instalaci,novou otopou soustavu,rekonstrukce otopné soustavy, projektová dokumentace

Na tepelná čerpadla a kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  bude výše podpory 80%, max. 120 000 Kč

 

V současné době Plzeňský kraj nepřijímá žádosti o dotace na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva. Příjem žádostí by měl být spuštěn na podzim tohoto roku. Předmětem podpory bude výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo a další.

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223
318 00 Plzeň
e-mail: enerfin@enerfinplus.cz
telefon: +420 377 457 816
www.enerfinplus.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.