Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Tepelná čerpadla > Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je obrácená lednička 
Ne každému však postačí toto srovnání s běžným domácím spotřebičem, proto uvádíme následující podrobnější popis. Rádi Vám princip i další otázky ohledně tepelných čerpadel osobně vysvětlíme. Stačí vyplnit poptávový formulář, nebo nás kontaktovat na telefonu či emailu.

Tepelná čerpadla princip:

tepelné čerpadlo princip
  • Chladivo, které cirkuluje v uzavřeném okruhu, se odpařuje již při nízkých teplotách. Teplo, které mu dodáme z vnějšího zdroje tepla je ve výparníku předáno a chladivo v kapalném stavu změní své skupenství na plynné. Zdroj tepla, jež může být voda, vzduch, či jiné médium se tímto ochladí o několik stupňů celsia.
  • V případě použití vrtů či plošného kolektoru a uzavřeného okruhu s pracovním médiem ve formě nemrznoucí směsi se toto ochlazené médium vrací zpět do smyčky, kde ochlazuje okolní prostor (zem). „Ohřáté" plynné chladivo se v kompresoru stlačí, čímž se jeho tlak a teplota několikanásobně zvětší. Takto ohřáté chladivo své teplo získané z primárního zdroje a kompresorem převedené na vyšší potenciál předá topné vodě v kondenzátoru. Předáním tepla dojde ke zkapalnění plynného chladiva a expanzní ventil sníží jeho tlak na původní hodnotu.
  • Tento proces se neustále opakuje. Pro jeho funkčnost je však zapotřebí elektrické energie, která je využita na pohon kompresoru. Aby celé tepelné čerpadlo správně pracovalo, je také třeba zajistit oběh v primárním a sekundárním okruhu (topný okruh a vrt či kolektor), což zajišťují oběhová čerpadla. Některá tepelná čerpadla mají osazena úspornější frekvenčně řízená oběhová čerpadla 
  • Takto popsaný způsob vytápění ještě téměř nic neříká o tom, kolik tepla vlastně získáváme. Funkce tepelného čerpadla je myslím celkem jednoduchá a každý se s ní setkal v obrácené podobě ve formě ledničky. Zde se teplo odebírá ze vnitřku lednice a pomocí kompresorku je vlastně vytápěn okolní prostor. Pouze výkon takového stroje je zde několikanásobně nižší.
  • To že tepelné čerpadlo nic nečerpá, je již jasné a že jeho provoz není zadarmo z toho plyne také. Důležitým ukazatelem pro posouzení jednotlivých typů tepelných čerpadel a pro výběr správného stroje je topný faktor (COP nebo výkonové číslo), což značí účinnost tepelného čerpadla.
  • Topný faktor je záležitostí jednoduchou, avšak jeho přesné stanovení je již obtížnější. Je to vlastně účinnost tepelného čerpadla, což lze stanovit jako poměr topného výkonu ku příkonu celého soustrojí. Jeho výše je však závislá na parametrech, při kterých teplo získáváme a také odevzdáváme.
  • Dá se tedy říci, že při teplotě primárního média 10°C a teplotě výstupní 35°C může být topný faktor nad hodnotou 5, naopak při velmi nízkých teplotách primárního okruhu (vzduchové čerpadlo při běhu hluboko pod bodem mrazu) a vysokých teplotách topného systému se může topný faktor pohybovat mezi 1-2.
  • Tedy převedeno do hodně jednoduché a nepřesné matematiky… tepelné čerpadlo s topným faktorem 5 topí za 1/5 ceny oproti přímotopnému vytápění. Většina tepelných čerpadel malých a středně velkých výkonů má jako srdce kompresor, který se nazývá Scroll. Jeho princip je patrný z následujícího videa, kde je vidět příčný řez tímto kompresorem. Pro snadnější pochopení funkce tepelného čerpadla si můžete prohlédnout video znázorňující princip tepelného čerpadla a jeho instalace.