Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Fotovoltaické elektrárny > Dotace na fotovoltaiku

Fotovoltaický systém - dotace

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR 21.10.2015 zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.
 
Jsme registrovaný dodavatel v projektu Nová Zelená Úsporám
 
Rádi Vám pomůžeme se zpracováním žádosti pro získání dotace
nová_zelená_úsporám

Nová Zelená úsporám

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
 • V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV)systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).
 • O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.
 • Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem (C.3.3):
  • Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou
   optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu
   „MPPT“).
  • Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.
 • Solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou (C.3.4/C.3.5/C.3.6):
  • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
  • Podpora poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
  • Maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
  • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70 %. (Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému. Celkový teoretický zisk ze systému zohledňuje klimatická data, parametry  fotovoltaických modulů vč. orientace ke světovým stranám, ztráty v rozvodech, parametry měniče a dalších komponent systému a stanoví se přesným výpočtem nebo zjednodušeně ze špičkového instalovaného výkonu jako: Q FV,celk[kWh·rok-1] = Pinst[kWp]· 1000.)
  • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %.
  • Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.
 • Detailní podmínky naleznete v Závazných pokynech.
 
 Oblast podpory Typ systému Výše podpory
 C.3.4 solární FV systém bez akumulace elektrické energie
s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným
ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1
 55 000
 C.3.5 solární FV systém s akumulací elektrické energie a
celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1
 70 000
 C.3.6  solární FV systém s akumulací elektrické energie a
celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1
 100 000
 
C.3.4.Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě tepelné energie. Minimální měrný objem instalovaného zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže je 80 l·kWp-1 instalovaného výkonu. Do objemu se nezapočítává objem zásobníku nebo akumulační nádrže, který je zároveň ohříván prostřednictvím termického solárního systému.
 
C.3.5.Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh·kWp-1 instalovaného výkonu.
 
C.3.6.Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh·kWp-1 instalovaného výkonu.
 
Dotace jsou také poskytovány na fotovoltaický ohřev vody. Více informací naleznete v sekci Dotace na solární systém.