Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Tepelná čerpadla > Dotace > Dotace na tepelná čerpadla

Dotace NZÚ

nová-zelená-úsporám
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR 21.10.2015 zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.

Jsme registrovaný dodavatel v projektu Nová Zelená Úsporám

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním žádosti pro získání dotace

Nová Zelená úsporám  

Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
nová_zelená_úsporám
 • V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Dále je podporována výměna lokálních topidel výměna elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systém s tepelným čerpadlem.
 • Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
 • Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv.„kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.
 
 
 Typ zdroje
 Podpora C1
Podpora C2
 C.1.5.
C.2.5.
Tepelné čerpadlo voda-voda 
100 000
80 000
 C.1.6.
C.2.6.
Tepelné čerpadlo země-voda
100 000
80 000
 C.1.7.
C.2.7.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
75 000
60 000

Kotlíková dotace

Výměny zdrojů tepla pro rodinné domy (kotle na dřevo, uhlí, pelety, teplená čerpadla, plynové kotle)

Popis kotlíkové dotace

 • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu, emisní třída 5
 • Pokud dům nesplňuje energetickou třídu A, B, C (třída C = parametry zateplení jako dnešní novostavby), nutnost udělat mikro-opatření – dotace 20 000,-
 • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč = max. DOTACE 127 500,- Kč.
 • Datum zpětného žádání stanovuje příslušný kraj.

Výše podpory typ zdroje výše podpory

 • 70% - Kotel výhradně na uhlí
 • 75% - Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel
 • 80% - Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla
Pozn.: solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění

Na co lze žádat dotaci

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty, pořízení PENB
 • projektová dokumentace

Mikro-opatření typ opatření

1 Zateplení střechy nebo půdních prostor
2 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5 Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6 Dílčí výměna oken
7 Výměna vstupních a balkonových dveří
8 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla