Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Úspory v novostavbě

Úspory v novostavbě

Před začátkem stavby domu každý přemýšlí co udělat pro to, aby byla energetická náročnost domu co nejmenší. Zde se pokusíme nastínit pár základních kroků, které by měl udělat každý a následně doporučení která můhou snížit provozní náklady domácnosti.
 

Zateplit...ano či ne?

Určitě při stavbě domu zvolte takové materiály, aby ztráty tepla prostupem konstrukcemi byly co možná nejmenší. Je vždy nutné zvolit určitý kompromis. Není nutné vždy zateplovat obvodové konstrukce, pokud se zvolí stavební materiál s dostačně dobrými tepelnými vlastnostmi.
Obecně platí, že čím lépe zateplené konstrukce (myslím tím i např. podlahy a stropy) tím je energetická náročnost domu menší. Náklad na větší zateplení je jednorázová investice a vždy nám bude provozní náklady šetřit, ať už bude cena za energie jakákoliv. Navíc nám pomůže snížit ivnestici do zdroje tepla a vlasního topného systému, který může mít menší výkon a tím nižší cenu. Mj. Následná investice do zateplení např. podlahy je ve většině případů těžko řešitelná.
 

Jaký topný systém?

Je také nutné zvolit topné systémy. Zde si musí každý zvolit dle vlastních zkušeností či doporučení, jaký typ topení pereferuje. Z hlediska možné variability celého systému do budoucna, je však vhodné zvolit nízkoteplotní teplovodní topný systém a to bez ohledu na to, jaký zdroj tepla bude osazen. Podlahové topení se nízkoteplotní samo o sobě. Radiátorový topný systém doporučujeme řešit také s co možná nejnižším teplotním spádem, aby bylo možné napojit např. kondenzační plynový kotel nebo tepelné čerpadlo. U tepelného čerpadla platí, že čim nižší výstupní teplota, tim vyšší účinnost a nižší provozní náklady. Tepelná čerpadla lze na takové topné systémy dopojit kdykoliv do budoucna.
 

Zdroj tepla

Při realizaci domu je nutné pamatovat na to, že zdroj tepla je nutné někam umístit. Nejen kotel, ale i další příslušenství (bojler, vodárnu atd...) Je tedy dobré pamatovat na technickou místnost. Pokud uvažujete o tepelném čerpadle a nevíte zda budete mít  dostatek prostředků na jeho pořízení, je vhodné připravit prostupy stavebními konstrukcemi tak, aby případná budoucí instalace byla co možná nejjednodušší.
 

Větrat a řízeně rekuperovat?

V současné době u nás legislativa instalaci takových zařízení nenařizuje, toto se však do budoucna jistě změní a je vhodné o řízeném větrání uvažovat. Čím nižší tepelné ztráty domu, tím větší důraz by měl být dán na kvalitní větrání, aby se zamezilo kondenzaci vlhkosti na zdech a s tím spojené následné problémy. Rozvod vduchotechniky u jednopodlažního domu (bungalov) není problém řešit kdykoliv v budoucnu. U ostatních staveb je vhodné umažovat s umístěním takových rozvodů do podlah, nebo podhledů. Dodatečná montáž může být problematická. Jsou-li připravené rozvody, lze pak vlastní větrací jednotky osadit opět kdykoliv do budoucna.
 

Chci stavět pasivní dům

V takovém domě by vzduchotechnika s rekuperací a řízeným větráním jistě neměla chybět. Jaký zdroj tepla zvolit není úplně jednoduché. Klasické tepelné čerpadlo vzduch-voda nebo země-voda pro takové domy nemusí být to nejvhodnější, a to hlavně z hlediska návratnosti. V takovém domě je možné osadit např. jednotku, ketrá zajišťuje vše potřebné včetně větrání a ohřevu malým tepelným čerpadlem. Je také možné, že investice do tepelného čerpadla se vůbec nevyplatí.
 

Solární ohřev vody ... ano či ne?

Pokud uvažujete o vytápění tepelným čerpadlem, nemusí být investice do solárního ohřevu návratná. Je možné udělat technickou přípravu tak, aby se solární panely do budoucna kdykoliv připojily. Čím dražší budou energie, tím výhodnější bude osadit solární ohřev vody.
 

Fotovoltaika ... ano či ne?

Těžko odhadnout jakým směrem půjde trend v tomto odvětví. V současnosti je podpora ze strany státu (ČEZ)   naprosto minimální. Fotovolickou elektrárnu můžeme nainstalovat kdykoliv a je vhodné udělat přípravu tak, aby bylo jednoduché ji dopojit v okamžiku, kdy bude stavba připravena.
 

Kolik dokážu ušetřit?

  • Instalací tepelného čerpadla ušetříme až 3/4 provozních nákladů oproti zemnímu plynu. U běžného domu může tato úspora činit cca 30-40tis. Kč/rok. S tepelným čerpadlem vzduch-voda bude tato úspora o cca 30% nižší  - cca 20-30tis. Kč/rok
  • Instalací rekuperace můžete ušetřit řádově 80% z tepelných ztrát větráním. U domu s celkovou tepelnou ztrátou 8kW činí tepelná ztráta větráním cca 2,5kW. Větráním s rekuperací tedy snížíme tepelnou ztrátu na cca 6,5kW.
  • Instalací Fotovoltaické elektrárny na zelený bonus mohu ušetřit na běžném domě spotřebu elektřiny cca 2 500 kWh/rok. Budou-li realizovány kroky pro maximální úsporu elektrické energie, může být zisk z fotovoltaické elektrárny klidně i dvojnásobný. Jaký bude výsledný finanční přínos záleží na aktuálních cenách za energie a cenách za výkup elektrické energie.
 
Rádi Vám pomůžeme při výběru nejvhodnější varianty pro Vaše úspory. Kontaktujte nás zde.