Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

4,9kWp - Vlkonice

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 4,9 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 20ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 245Wp zapojených v jedné  skupině na střeše stodoly ve Vlkonicích u Horažďovic.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden třífázový střídač Kostal PIKO o jmenovitém výkonu 5,5kW. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

4,9 kWp - Vlkonice

4,9 kWp - Vlkonice (1)