Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

4,14kWp - Horšice

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 4,14 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 18ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 230Wp zapojených v jedné  skupině na střeše stodoly v Horšicích.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden třífázový střídač Kostal PIKO o jmenovitém výkonu 4,2kW. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

4,14 kWp - Horšice

4,14 kWp - Horšice (3)
4,14 kWp - Horšice (2)
4,14 kWp - Horšice (4)