Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.

Vrty pro tepelná čerpadla

Teplo je odebíráno ze sondy, která je umístěna do předem provedeného vrtu. Sonda je provedena z Polyetylenového materiálu a tvoří uzavřený okruh, v němž koluje nemrznoucí směs, aby bylo možné odebírat teplo i při podchlazení okolí sondy pod bod mrazu. Vrty pro tepelná čerpadla vykazují běžné pracovní teploty od 15°C, a to na začátku topné sezóny, až k teplotám pod bodem mrazu ke konci topné sezóny.

Délka vrtů a charakter podloží

Délka sondy je závislá na velikosti topného výkonu stroje a na ostatních potřebách tepla v domácnosti (ohřev užitkové vody, ohřev bazénu). Je také důležité znát charakter podloží. Je-li podloží s velkým výskytem spodní vody, lze vytvořit zhruba poloviční vrt pro tepelné čerpadlo oproti velmi suché nesoudržné zemině. Při dimenzování vrtů se uvažuje měrný výkon jímání v rozmezí 30 - 100W/m hloubky.
 
Délky vrtů pro tepelná čerpadla se tedy pohybují v řádech desítek metrů a je li potřeba délku větší než řádově 120 m je potřeba provést několik vrtů, které jsou pak v rozdělovači a sběrači sloučeny a přivedeny k tepelnému čerpadlu.
 
K regeneraci odebraného tepla během topné sezóny zde dochází geotermálním teplem a slunečním zářením.

Výhoda vrtů

  • dobré parametry topných faktorů
  • malá náročnost na prostor (musí být zajištěn přístup pro vrtnou soupravu a lze vrtat téměř všude).

Nevýhody vrtů

  • cena - běžná cena vrtání se pohybuje řádově okolo 1000,- Kč/m délky
  • nutnost zajištění stavebního povolení na vrty pro tepelná čerpadla a s tím spojený úřednický šiml - ne všude však je stavební povolení nutností
Vrt pro tepelné čerpadlo 1
Vrty pro tepelné čerpadlo 2
Vrt pro tepelná čerpadla 3
Vrty pro tepelné čerpadlo 4

Tepelná čerpadla vhodná pro vrty

Tento systém získávání tepla, tedy vrty pro tepelná čerpadla, je použitelný např. pro nejmodernější tepelné čerpadlo IVT Greenline EQ, standardní IVT Greenline HE, nebo levnější IVT Greenline LC. Tepelná čerpadla Stiebel Eltron dodávají produkty WPC 5-13/cool, nebo WPF 5-16 E/Coll.
IVT Premiumline EQ C
Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPC 5-13/cool
Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPF 5-16 E/cool
IVT Greenline HE C
IVT Greenline LC C řez