Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Tepelná čerpadla > Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Zákazníkům, kteří si u nás pořídí tepelné čerpadlo, bezplatně pomůžeme se zpracováním podkladů pro podání žádosti o dotaci.

Jsme držiteli potřebné kvalifikace na instalace tepelných čerpadel a solárních systémů

podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), smí tyto instalace provádět osoba oprávněná.
 
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4969/16 ze dne 27. 6. 2016 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".
 
Žádosti budou přijímány od 19. 9. 2016, 8:00 hod do 16. 12. 2016, 14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" tvoří přílohu č. 1.
 
Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.
 
Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 73 mil. Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" (dále jen "zásobník") a to do 31. 1. 2017 . Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2". 
 
Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.